Błędy na budowie najczęściej wynikają pośpiechu i niedopatrzenia i właściwie nie da się ich uniknąć. Niestety często zdarza się jednak, że błędy budowlane powstają także w wyniku niewiedzy ekip budowlanych. Z jakimi błędami nie mielibyśmy do czynienia, najczęściej generują one nie tylko problemy w wykończeniu domu, ale i kosztowne naprawy. Jakie błędy są najczęściej popełniane na budowie i kiedy warto zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie ekspertyzy budowlanej?

Prace ziemne – błędy podczas prac przygotowawczych

Prace ziemne są pierwszym etapem prac budowlanych i to właściwie od staranności i prawidłowości ich wykonania zależy, czy pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe będą mogły być przeprowadzone bez problemu. Problemem w przypadku prac ziemnych zawsze jest to, że są to roboty, które są przykrywane przez kolejne warstwy – w związku z tym, jeżeli nie dopilnujemy tego na bieżąco, potencjalne błędy budowlane popełnione na tym etapie są później bardzo trudne do wykrycia i zlokalizowania. Jednym z takich błędów jest niewłaściwe przygotowanie podłoża. Chodzi tu przede wszystkim o wybór zbyt sypkiego piasku nienadającego się do zagęszczenia, na którym później osadza się płyty cementowe. W każdym przypadku, jeżeli podbudowa pod jastrych będzie zbyt luźna, wierzchnie warstwy fundamentów i posadzki będą pękały. Z podobnymi konsekwencjami będziemy mieli do czynienia w przypadku braku wzmocnienia ław fundamentowych. Jeśli zbrojenie będzie niedostateczne, ławy fundamentowe ulegną uszkodzeniu, przyczyniając się do pękania podłóg.

Pamiętajmy, że to tylko niektóre z możliwych błędów, z którymi możemy spotkać się podczas prac budowlanych. Niestety bez względu na to, jakie to nie byłyby błędy, właściwie w każdym przypadku ich konsekwencje są bolesne dla naszego portfela. Na szczęście wiele z nich można wyeliminować jeszcze na etapie początkowych prac budowlanych. Warunkiem jest jednak ich wczesne wykrycie i umiejętne naprawienie usterek. Jeżeli jednak błędy wykonawcze zostaną odkryte dopiero podczas użytkowania domu, w takim przypadku pozostaje nam zweryfikowanie wykonanych robót budowlanych i wykończeniowych. Pomocna w tej kwestii będzie ekspertyza budowlana. Rzeczoznawca budowlany, który ją przygotuje, powinien dodatkowo wskazać możliwe sposoby naprawy błędów.

Błędy podczas prac murarskich

Prace murarskie i roboty wykończeniowe to kolejny rodzaj prac budowlanych, podczas których najczęściej dochodzi do błędów wykonawczych. Jednym z takich jest nieodpowiednie przygotowanie mieszanki tynkarskiej. Bardzo często ekipy odpowiedzialne za ten etap robót chcą obniżyć koszty prac, wybierając słabej jakości materiały lub decydując się na wybór półproduktów pochodzących od różnych producentów. Te praktyki nierzadko kończą się problemami z nierównomiernym wysychaniem zaprawy lub jej kruszeniem. Błędem, który często gości na budowach, jest także przyspieszanie prac budowlanych, bez zachowania odpowiednich przerw potrzebnych np. do wyschnięcia mieszanki betonowej. Pamiętajmy, że niedokładne osuszenie ścian i podłóg może skutkować nie tylko pękaniem zaprawy, ale także powstawaniem zawilgoceń, szczególnie na powierzchni ścian.

Jeśli do tego dojdzie, będziemy mieć problemy nie tylko z powstającą pleśnią, ale i uszkodzeniami, które z czasem będą nas zmuszały do przeprowadzenia kosztownego remontu. Jeżeli zatem podczas użytkowania domu zauważymy niepokojące pęknięcia, ukruszenia lub mokre plamy na tynkach, możemy poprosić rzeczoznawcę budowlanego o zweryfikowanie prac ekipy wykonawczej. Jeśli ekspertyza budowlana wykaże błędy, będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy.

Źle przeprowadzone prace izolacyjne

Kolejnym etapem prac, który może być problematyczny szczególnie dla niewprawionych jeszcze ekip budowlanych, są prace termoizolacyjne. Niestety błędy popełnione na tym etapie robót są bardzo kosztowne, ponieważ nieumiejętnie założona izolacja domu przyczynia się nie tylko do zawilgoceń i powstawania pleśni na ścianach, ale przede wszystkim do powstawania mostków termicznych i utraty ciepła. Zazwyczaj przyczyną usterek jest wybór złej jakości materiałów izolacyjnych lub materiałów, które nie są dostosowane do konkretnych robót wykończeniowych. Niestety wykonawcy nie zawsze przykładają do tego uwagę i wybierają po prostu tańsze zamienniki. W konsekwencji często jeden rodzaj folii do hydroizolacji montowany jest na całym budynku, bez względu na to, czy mamy do czynienia z dachem, ścianami czy fundamentami.

Źle dobrana forma izolacji wodnej i cieplnej może wpływać na zawilgocenia i powstawanie mostków termicznych. Z podobnym problemem możemy mieć do czynienia w przypadku, kiedy przez nieuwagę folia izolacyjna zostanie przerwana. Jeżeli montażysta nie wymieni uszkodzonego fragmentu izolacji, zabezpieczenie przed wilgocią będzie nieskuteczne. Pamiętajmy, że w każdym przypadku popełnionych błędów wykonawczych na budowie mamy prawo do odszkodowania lub naprawy usterek. Jeśli będziemy mieli problem z wyegzekwowaniem należnych nam napraw, warto zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie oględzin i ekspertyzy budowlanej, która zobliguje nierzetelnego wykonawcę do stosownych działań naprawczych. 

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Twoja reakcja?

0
W porządku!
0
Dobre!
0
Cudowne!
0
Niepewny

You may also like

Comments are closed.

More in Biznes