Young supervisor architect standing and replanning a big city panorama

Prowadzisz firmę, która wytwarza odpady lub nimi gospodaruje? A może sprzedajesz produkty lub produkty w opakowaniach? Może ciążyć na Tobie obowiązek wpisu do rejestru BDO. Co to jest? Dla kogo jest obowiązkowy? Jak w skrócie wygląda procedura ubiegania się o wpis?

Co to jest rejestr BDO?

Działający od 24 stycznia 2018 r. rejestr BDO to integralny element systemu teleinformatycznego – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Gromadzi on informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty lub produkty w opakowaniach, a także gospodarują odpadami.

W swoim założeniu BDO (Baza Danych Odpadowych) ma służyć nie tylko organom administracji państwowej oraz inspekcji ochrony środowiska – w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom, ale i samym przedsiębiorcom. Dokumenty dotyczące gospodarowania odpadami wystawiane są elektronicznie w systemie BDO. 

System jest stale udoskonalany. Od 2020 r. umożliwia m.in. składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami w formie elektronicznej. To, jakie dane gromadzi BDO, zostały określone w art. 79 ust. 2 ustawy o odpadach. Prowadzeniem rejestru zajmują się marszałkowie województw.

Dla jakich podmiotów rejestr BDO jest obowiązkowy?

Do rejestru BDO wpisać się muszą:

 • podmioty, które zajmują się wytwarzaniem odpadów i prowadzeniem ich ewidencji,
 • podmioty wprowadzające na polski rynek produkty w opakowaniach, pojazdy, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, oleje i smary,
 • producenci, importerzy, a także wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań (od firm unijnych).

Co ważne, w przypadku rejestru BDO wielkość firmy nie ma znaczenia. Obowiązek wpisu dotyczy bowiem nawet przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy  gospodarują odpadami. Zgodnie z objaśnieniami prawnymi Ministerstwa Klimatu wpis do rejestru może być konieczny w przypadku:

 • salonów fryzjerskich i kosmetycznych,
 • firm świadczących usługi budowlane,
 • gabinetów stomatologicznych, weterynaryjnych,
 • zakładów mechaniki pojazdów samochodowych,
 • zakładów fotograficznych i drukarskich.

Przy czym wytwarzane przez te podmioty odpady nie mogą być odpadami komunalnymi, czyli zbliżonymi do tych, które wytwarzane są w gospodarstwach domowych.  Obowiązkiem wpisu do rejestru objęci są posiadacze odpadów, których działalność związana jest z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.  Wpisowi do BDO podlegają również firmy prowadzące transport odpadów, pośrednicy zajmujący się obrotem nimi, wprowadzający produkty w opakowaniach na teren Polski i in.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości […], obowiązek ten dotyczy także podmiotów prowadzących handel detaliczny lub hurtowy, w ramach którego dostępne są torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego i objęte opłatą recyklingową. Rejestracji nie podlegają natomiast podmioty oferujące tzw. zrywki, czyli lekkie torby, od których opłata recyklingowa nie jest pobierana.

O wpis do rejestru BDO nie muszą się starać także przedsiębiorcy prowadzący drobną działalność gospodarczą, pod warunkiem że wytwarzają tylko odpady komunalne, których skład jest podobny do odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Mowa tu o odpadach takich jak makulatura, meble, zużyte tonery drukarskie pozbawione składników niebezpiecznych czy też meble.

Rejestr BDO – procedura uzyskiwania wpisu

W zależności od rodzaju prowadzonej aktualnie działalności marszałkowie województw wpisują przedsiębiorców do rejestru BDO z urzędu. Do tej grupy zalicza się firmy, które uzyskały:

 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • decyzję, która zatwierdza program gospodarowania odpadami wydobywczymi albo zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania tychże odpadów,
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów.

W innych przypadkach na wniosek przedsiębiorca jest zobligowany sam do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO za pośrednictwem strony internetowej. Można to zrobić elektronicznie, poprzez Profil Zaufany lub usługę e-dowodu. Co ważne, wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Jeśli wniosek będzie poprawny i kompletny, urząd zweryfikuje i wpisze firmę do rejestru w ciągu 30 dni od jego złożenia tego wniosku o wpis.

Źródło: EkoMeritum – konsulting w zakresie ochrony środowiska

Twoja reakcja?

0
W porządku!
0
Dobre!
0
Cudowne!
0
Niepewny

You may also like

Comments are closed.

More in Biznes