Śmierć członka rodziny poza granicami Polski wymaga przetransportowania zwłok w celu zorganizowania uroczystości pogrzebowych na terenie RP. To działania, które wymagają doskonałej organizacji, ponieważ wiążą się z potrzebą dopełnienia wielu istotnych formalności.

Czym są międzynarodowe usługi pogrzebowe?

Międzynarodowe usługi pogrzebowe dotyczą obywateli Polski, którzy zmarli poza granicami ojczyzny. Transport zwłok z zagranicy wymaga doskonałej organizacji, jak również załatwienia niezbędnych formalności. Działanie to należy powierzyć specjalistom, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w organizowaniu przewozu zwłok z zagranicy

Podejmowane przez rodzinę osoby zmarłej samodzielne próby przetransportowania zwłok z zagranicy mogą nastręczać poważnych trudności. Głównym problemem jest brak znajomości przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju, jak również bariera językowa. Sprawna organizacja przewozu zwłok, przeprowadzana przez wyspecjalizowane firmy, obejmuje nie tylko kraje europejskie, ale również azjatyckie. Możliwe jest także sprowadzanie zwłok osoby zmarłej z Ameryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego firmy zajmujące się międzynarodowym transportem zwłok mają w ofercie transport ciała zmarłego z Australii, Nowej Zelandii, a nawet kontynentu afrykańskiego czy Indii.

Jak przebiega transport zwłok z zagranicy do Polski?

Transport zwłok z zagranicy do Polski może poprzedzić kremacja ciała. To działanie, które jest przeprowadzane w miejscu, gdzie zmarła dana osoba. Firmy specjalizujące się w wykonywaniu międzynarodowych usług pogrzebowych dopełniają wszelkich formalności. Chodzi tutaj przede wszystkim o sporządzenie wymaganej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dotyczących przewozu zwłok. 

Duże znaczenie ma wybór specjalistycznej trumny z wkładem metalowym lub też urny przygotowanej do transportu lotniczego lub też samochodowego, odbywający się w krótkim czasie. Transport zwłok z zagranicy powierzony specjalistycznym firmom polega także na tłumaczeniu przysięgłym dokumentacji w postaci aktu zgonu. Urząd Stanu Cywilnego, jak również Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne instytucje publiczne działające w Polsce wymagają, aby wszystkie dokumenty dotyczące śmierci danej osoby, dostarczane do ich siedziby, były przetłumaczone na język polski. Tego typu działania powierzone tłumaczom przysięgłym są gwarancją, że zarówno wydany akt zgonu, jak i inne dokumenty zostaną zaaprobowane przez wszystkie instytucje działające w Polsce. 

W niektórych przypadkach wymagana jest także pomoc prawna. Dotyczy to osób, które zmarły poza granicami Polski w wyniku samobójstwa, następstw nieszczęśliwego wypadku losowego, kataklizmów bądź też bezpośredniego lub pośredniego działania osób trzecich.

Niezbędne formalności i procedury dotyczące transportu zwłok do Polski

Zakłady pogrzebowe specjalizujące się w międzynarodowym transporcie zwłok pomagają rodzinie osoby zmarłej w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego pozwalającego na sfinansowanie transportu ciała z zagranicy do Polski. Profesjonalne usługi transportu zwłok z zagranicy to działania prowadzone przez zespół doświadczonych i kompetentnych specjalistów, którzy biegle posługują się językiem obcym, jakiego używa się w danym państwie. Umożliwia to swobodne porozumiewanie się z organami odpowiedzialnymi za przekazanie ciała i przygotowanie go do transportu do Polski. 

Sprowadzenie zwłok lub szczątków osób zmarłych z zagranicy wymaga otrzymania niezbędnych pozwoleń i zaświadczeń. Należy do nich pozwolenie na pochówek. Jest wydawane przez starostę właściwego dla miejsca pochówku osoby zmarłej. Pozwolenie jest otrzymywane po porozumieniu z państwowym lub Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

Proces sprowadzenia zwłok lub szczątków osoby zmarłej z zagranicy wymaga także uzyskania zaświadczenia konsula z konsulatu RP, który stwierdza, że ciało może być przetransportowane na terytorium Polski. Tego typu zaświadczenie uzyskuje się wyłącznie po otrzymaniu pozwolenia na pochówek. Duże znaczenie ma także dotrzymanie terminów składania wniosku o wydanie pozwolenia lub zaświadczenia. W kwestii przewozu ciała osoby zmarłej lub szczątków drogą lądową stosuje się międzynarodowe procedury. Do tego celu wykorzystywane są specjalne pojazdy przystosowane do transportowania ciała. Spełniają wszystkie wymogi zarówno pod względem technicznym, jak i sanitarnym.

Skomplikowany proces sprowadzania ciała osoby zmarłej z zagranicy wymaga dużego doświadczenia. Dlatego też działania należy powierzyć wyłącznie specjalistom, którzy są w stanie dopełnić wszystkich formalności, jak również szybko i sprawnie zorganizować przewóz ciała lub szczątków z dowolnego kraju.

Źródło: Elizjum Warszawa – dom pogrzebowy

Twoja reakcja?

0
W porządku!
0
Dobre!
0
Cudowne!
0
Niepewny

You may also like

Comments are closed.

More in Lifestyle