serwis-sprezarek

Właściwa konserwacja sprężarki pozwala utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym, zapewnia bezawaryjną pracę oraz stałą, wysoką wydajność. O czym zatem należy pamiętać przy konserwacji sprężarki by działała sprawnie przez długi okres czasu?

Rutynowa konserwacja realizowana w trakcie użytkowania sprężarek powietrza jest kluczem do niezakłóconej awariami pracy urządzeń. Co więcej, pozwala nie tylko wydłużyć żywotność kompresora, ale również szybko wykryć drobne problemy ze zużyciem maszyny, co pozwala na natychmiastową interwencję zapobiegającą poważniejszym awariom.

Filtry i maty filtracyjne do wstępnego oczyszczania powietrza

Filtry powietrza i maty filtracyjne przeznaczone są do wstępnego oczyszczania zasysanego powietrza atmosferycznego. Zastosowanie tych elementów eksploatacyjnych służy ochronie sprężarki przed zanieczyszczeniem oraz sprzyja uzyskaniu uzdatnionego sprężonego powietrza. Systematyczna wymiana filtrów powietrza pozwala zapobiegać spadkom przepływu powietrza w kompresorze. W zależności od urządzenia i wymogów w zakresie klasy czystości sprężonego powietrza stosuj filtry patronowe, typu „plaster miodu” lub inne. Proces filtracji możesz poprawić również wymieniając jedynie wkłady do filtrów.

Filtry oleju — do oczyszczania oleju z zanieczyszczeń

Zadaniem filtrów oleju jest eliminacja zanieczyszczeń z substancji smarnej. Zanieczyszczenia pojawiające się w oleju mogą powodować nieprawidłowe działanie oleju i wpływać na jego lepkość, eliminację procesów tarcia, uszczelnienie elementów, zapobieganie uszkodzeniom, a nawet odprowadzanie ciepła z układu. W efekcie zanieczyszczony olej może prowadzić nawet do zatarcia kompresora.

Olej – odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie kompresora

Zadaniem substancji smarnych jest zarówno zapobieganie tarciu, jak i uszczelnianie układu sprężania, odprowadzanie ciepła oraz konserwacja maszyny. Dlatego tak istotny jest odpowiedni poziom oleju w układzie, który sprzyja właściwemu smarowaniu części oraz eliminuje problem nadmiernego ich przeciążenia. Sprawdzaj poziom oleju i uzupełniaj go w sytuacji, kiedy poziom jest zbyt niski.

Jednocześnie co najmniej 1 raz do roku przeprowadzaj wymianę oleju w urządzeniu. Jeśli korzystasz z oleju mineralnego, powinieneś zrobić to po ok. 4 tys. motogodzin pracy kompresora. Jeśli sprężarka powietrza korzysta z oleju syntetycznego, możesz go wymienić po ok. 8 tys. godzin pracy. Pamiętaj jednak, że częstotliwość wymiany czynnika smarnego uzależniona jest nie tylko od liczby motogodzin pracy, ale również od jakości zasysanego przez kompresor powietrza. Warto także przypomnieć, że w przypadku uzupełniania poziomu oleju nie należy mieszać ze sobą dwóch różnych rodzajów substancji smarnej, ponieważ mogą one wchodzić ze sobą w reakcje chemiczne.

Jak często przeprowadzać konserwację kompresora

Różne elementy sprężarki wymagają rzadszej lub częstszej konserwacji. Harmonogram działań można podzielić na okresy tygodniowe, miesięczne i roczne. Warto nadmienić, że po każdej operacji należy pilnować, żeby spuścić kondensat. Co miesiąc warto sprawdzać poziom oleju, filtry powietrza oraz stan wentylatora. Co miesiąc także  należy skontrolować stan paska klinowego. Co najmniej raz do roku trzeba wymienić w kompresorze olej, filtr oleju oraz filtr powietrza.

Konserwacja urządzenia może być realizowana przez doświadczony zespół techników serwisu lub samodzielnie przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika firmy. Warto jednak dodać, że korzystanie z usług serwisowych realizowanych przez specjalistyczne firmy ma swoje zalety. Podczas przeglądu serwisanci dokonają nie tylko wymiany filtrów powietrza i oleju, sprawdzą poziom czynnika smarnego, ale także zweryfikują prawidłowość działania wszystkich elementów sprężarki – począwszy od elementu sprężającego, przez układ napędu i zasilania, po system uzdatniania. Sprawdzą także wszystkie parametry kompresora i określą konieczność ewentualnych napraw.

źródło: Czemar – sprężarki, dmuchawy, osuszacze, kompresory, serwis

Twoja reakcja?

0
W porządku!
0
Dobre!
0
Cudowne!
0
Niepewny

You may also like

Comments are closed.

More in Technologie